Miljöstation Berga Backe

Enkel men genomritad miljöstation i trä med plåttak. Formen gavs av fastighetsgränserna.