VR-visualisering

VR-visualisering av passage. Unreal Engine från Revitmodell, för HTC Vive eller skärm.

 

vr-01vr-03 vr-04