Arkitekturfabriken

Margareta 19

Typ: Tillbyggnad av balkong och takkupa
Ansvarig arkitekt: Erik Hedvall

bygglov balkong takkupa arkitekt situationsplan tomtgräns ritning

bygglov balkong takkupa fasadritning

bygglov balkong takkupa axo

bygglov balkong takkupa arkitekt ritning