Arkitekturfabriken

Veranda Harö

Typ: Ny veranda till sommarstuga
Storlek: 10 m2
Beställare: Familjen Hedvall
Ort: Harö, Stockholms skärgård
Ansvarig arkitekt: Erik Hedvall

bygglov veranda skärgård trähus glasveranda bygglov veranda skärgård trähus glasverandabygglov veranda skärgård trähus glasveranda