Arkitekturfabriken

Sommarhus Banyuls

Typ: Uppmätning och ritningar av townhouse i Frankrike.

Plats: Banyuls-sur-mer, Frankrike

fasad ritning uppritning arkitekt frankrike banyuls

plan ritning arkitekt planritning banyuls måttsatt ritning

sektion arkitekt ritning uppmätning tvärsektion arkitekt