Arkitekturfabriken

Spinnsidan 1

Undersökning och förslag på modernisering genom lägenhetslösningar i fastigheten Spinnsidan 1 på Östbergahöjden.

modernisering lägenhet fastighet frvaldning skiss arkitekt modernisering lägenhet fastighet frvaldning skiss arkitekt

modernisering lägenhet fastighet frvaldning skiss arkitekt planlösning alternativ

modernisering visualisering rendering lägenhet fastighet frvaldning skiss arkitekt

modernisering lägenhet fastighet frvaldning visualisering rendering skiss arkitekt

modernisering lägenhet fastighet frvaldning visualisering rendering skiss arkitekt